Условия за ползване


Администратор на www.zaharo.bg е „ЗАХАРО“ ООД, ЕИК 200623960,

Данни за кореспонденция: гр. Поморие, ул. „Княз Борис I 102, телефон: 0879878211, e-mail: eshop@zaharo.info.

Дружеството е производител и доставчик на сладкарските изделия и солен кетъринг, предлагани чрез уебсайта.

Тези Общи условия представляват споразумение между потребителите и „ЗАХАРО“ ООД относно условията, при които уебсайтът предлага продуктите, предоставени чрез www.zaharo.bg. Продуктите се предлагат само след приемане на тези Общи условия.

„ЗАХАРО“ и „ЗАХАРО 1991“ са запазени търговски марки и са собственост на „ЗАХАРО“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 200623960, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, обл. Бургас, ул. „Княз Борис I 102. Всички имена на продукти, лога, дизайни и модели, представляващи част от този уебсайт, са собственост на „ЗАХАРО“ ООД и се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. „ЗАХАРО“ООД Ви дава право да разглеждате всички материали – изображения, текстове и всякаква информация от страниците на www.zaharo.bg само за лична употреба – при условие, че не се ползват с търговска цел и се спазват всички авторски права. Всяко различно използване на каквото и да е съдържание от този уебсайт без изрично разрешение ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.

„ЗАХАРО“ ООД си запазва правото да променя тези Общи условия без предизвестие.

ДЕФИНИЦИИ

ПРОДАВАЧ: „ЗАХАРО“ ООД, ЕИК 200623960.

КЛИЕНТ: Всяко физическо лице, навършило 16 години или юридическо лице, приело тези Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ: Избрана от клиента уникална комбинация от цифри и/или букви, посредством която той се индивидуализира в www.zaharo.bg.

ПАРОЛА: Избрана от клиента уникална комбинация от цифри и/или букви, която заедно с Потребителското име дава възможност на Клиента да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в www.zaharo.bg продукти.

ПОКУПНА ЦЕНА: посочена на www.zaharo.bg стойност на продукта с включен ДДС.

ПОРЪЧКА: Споразумение за предоставяне на продукти и/или услуга, предлагани на www.zaharo.bg, което ПРОДАВАЧЪТ е приел за изпълнение.

ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

Тези Общи условия се прилагат по отношение на всички поръчки на продукти, направени през www.zaharo.bg. Продуктите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Oбщи условия.

ЛИЧНИ ДАННИ:

При осъществяване на своята дейност „ЗАХАРО“ ООД обработва лични данни. „Лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Този вид информация се обработва от „ЗАХАРО“ ООД единствено и само доколкото е необходимо за изпълнение на договорните задължения на дружеството в отношенията с клиентите, за подобряване качеството на предоставяните стоки и услуги, както и за спазване на други нормативно определени задължения.

В този смисъл „ЗАХАРО“ ООД обработва лични данни на клиенти за целите на продажбата на продуктите и услугите, предлагани на www.zaharo.bg, приемане на плащания и изпращането на съответния продукт до посочен от клиента адрес. Ето защо „ЗАХАРО“ ООД  обработва следните лични данни: Име и фамилия, дата на раждане, пощенски адрес, e-mail адрес, телефонен номер, финансова информация, която включва номер на банкова сметка, номера на кредитна или дебитна карта.

 

ПОРЪЧКА:

            Поръчка на продукти може да бъде направена без регистрация в системата.

Уебсайтът приема поръчки 24 часа в денонощието, включително в почивни и в празнични дни.

За да бъде направена поръчка следва да бъде избран продукт. Визуализира се цена и форма на най-малкия размер порция, както и най-ранна дата на доставка, която е съобразена с технологичното време за изработка на продукта. Определени торти от продуктовия каталог (торти с височина над 12см и торти на етажи) е възможно да съдържат Крепежни елементи. Това са вградени междинни плоскости и скрити подпори. Използваните елементи са сертифицирани и разрешени за контакт с храни, съгласно българското законодателство. Наличието на такива елементи в артикули, които ги съдържат, е обозначено веднага след най-ранна дата за доставка.

От падащите менюта: „Количество“, „Порция“, „Крем/Пълнеж“, „Добавка към пълнежа“  и „Вид глазура“ се прави избор  от предварително зададени възможности. След всеки направен избор, изброен по-горе, цената се актуализира автоматично. Желанието за надпис (до 5 думи) и допълнителни уточнения могат да бъдат посочени в полетата, предназначени за тази цел. Отбелязва се и желание за сертификат.

По този начин могат да бъдат избрани произволен брой налични продукти. Така избраните артикули може да прегледате в потребителската си кошница, в която може да влезете през виртуалната снимка на количка, разположена в десния горен ъгъл на страницата. Влизайки в потребителската кошница, може да коригирате броя на избраните стоки или да откажете някоя от тях, избирайки бутон „ПРЕМАХНИ“.

За да завършите поръчката следва да натиснете бутон „ПОРЪЧВАНЕ“, след което да попълните всички задължителни полета. След като се уверите, че сте направили своя избор и сте попълнили всички задължителни полета, натиснете бутона „ПРОДЪЛЖИ“. Финалното потвърждаване на поръчката от клиента е след избор на бутона „ЗАПЛАТИ И ПРИКЛЮЧИ ПОРЪЧКАТА“. За всяка успешно изпратена поръчка, клиентът получава потвърждение и информация за своята поръчка на предоставената от него електронна поща.

Моля обърнете внимание, че Вашата поръчка ще очаква потвърдено авансово плащане, след което ще бъде обработена. Потвърждение за плащането ще получите на посочения имейл. Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси!

Поръчката се счита приета от „ЗАХАРО“ ООД едва след предварително й заплащане по посочените по-долу начини. Изпратени, но незаплатени поръчки, се считат неприети и няма да бъдат изпълнявани.


ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Посочената цена на продукта е крайна и е с включен данък добавена стойност. Тя не включва транспортните разходи по доставката, които са дължими от купувача.

Плащането е винаги авансово и може да бъде извършено по един от следните начини:

- Авансово плащане в сладкарница

- EPay BG World (BORICA, Maestro, MasterCard, VISA)

- Epay BG или EASYPAY

- Банков превод 

При извършване на валутен превод от клиента към продавача "Захаро ООД", всички банкови такси, които са обвързани и касаят превода, са за сметка на клиента.

ДОСТАВКА:

Екипът на "ЗАХАРО" Ви съветва да подавате Вашата поръчка на време. За всеки продукт, представен в сайта, има обявена най-ранна дата за доставка, съобразена с технологичното му време за изработка. В зависимост от това, кога сте разглеждали продуктите и кога подавате поръчката, времето за доставка може да се промени.

Доставките се извършват от производителя "ЗАХАРО" с необходимия за тази цел фирмен специализиран транспорт, отговарящ на изискванията за хладилно съхранение на продукцията.

„ЗАХАРО“ препоръчва за доставката на сладкарски изделия с размери извън стандартните торти - такива на повече от един етаж и/или с богата украса, да бъде използван специализирания транспорт на производителя. Наред с това след доставката продуктите следва да бъдат съхранявани в хладилник при подходящи условия.

Доставки на направени поръчки се извършват в рамките на област Бургас (селищата са изброени в раздел ДОСТАВКА: изберете иконата „кола“ в горния десен ъгъл на сайта).

Доставките се изпълняват до адрес на клиента - до главния вход на жилищната сграда от понеделник до събота между 1100ч. и 1700ч., а в неделя – от 1100ч. до 1400ч., без празнични дни. 

Поръчките не могат да се доставят в точен час, затова доставките се извършват в диапазон от 2 часа до желания час на доставка. 

Необходимо е да има получател на адреса за времето от диапазона на доставката, в противен случай поръчката се оставя в най-близкия фирмен обект.

Цената за доставка е различна и зависи от стойността на поръчката и зоната на доставка. Доставка до адрес се извършва при поръчка на стойност не по-малка от 60.00 лева. В случай, че стойността е по-ниска от упоменатата, поръчката може да бъде доставена безплатно в близък фирмен търговски обект.

Начинът на доставка се определя при завършване на поръчката.

"ЗАХАРО" не носи отговорност за доставки, поради независещи от фирмата причини - изключени телефони на клиенти получатели, места без достъп и др. В този случай доставката се анулира и поръчката се насочва към най-близкия фирмен търговски обект.

При непотърсени сладкарски изделия в рамките на заявената дата, "ЗАХАРО" ООД не носи отговорност и не възстановява платената сума.

Всички продукти, доставяни до адрес са съпроводени със сертификат за качество и етикет с обозначена дата на годност и условия за съхранение, и отговарят на изискванията и системата НАССР.

„ЗАХАРО“ООД не носи отговорност за приети без възражения поръчки от потребителите, които след приемането им, по време или след транспортирането им с превозни средства на клиент са били повредени. В тези случаи възстановяването на целостта им и привеждането в първоначалния им вид е изцяло за сметка на клиента.

След изтичане срока на годност, обозначен на етикета, или при неспазване на начина и температурата на съхранение на продуктите, "Захаро" не носи отговорност.
 

ПРАВО НА ОТКАЗ:

Поръчка може да бъде отказана в срок от 72 часа преди датата на доставка на поръчката. За  отказ от поръчката клиентът следва да се свърже с администратора на www.zaharo.bg посредством e-mail: eshop@zaharo.info и да заяви писмено ясно и недвусмислено желанието си за отказ. В този случай „ЗАХАРО“ ООД възстановява пълния размер на платената сума.

В случай, че посоченият по - горе срок за отказ не е спазен, и изработката на поръчката е започнала, но все още не е завършена, „ЗАХАРО“ ООД има право да задържи 50% от цялата стойност  на поръчката.

При възникване на спорове или по въпроси, неуредени в Общите условия, потребителят може да използва за връзка следния e-mail: eshop@zaharo.info. Въпросите ще бъдат разрешавани според разпоредбите на действащото българско законодателство в дух на коректност и добронамереност.